Εγγύηση Προϊόντων

Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των επίσημων εταιρειών και ότι όλα τα προϊόντα που διαθέτει συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά, τις εγγυήσεις και τη συσκευασία των επίσημων αντιπροσωπειών και κατασκευαστών.

Ειδικότερα η χρονική διάρκεια Εγγύησης είναι:

  • Κοσμήματα 12 μήνες

  • Ρολόγια 2 έτη

  • Υπάρχουν περιπτώσεις που οι κατασκευάστριες Εταιρίες μπορούν να αλλάξουν τον χρόνο εγγύησης και τις προϋποθέσεις των διατιθέμενων προϊόντων. Στην καρτέλα του κάθε προϊόντος αναγράφετε ο χρόνος της εγγύησης.

Προσοχή: Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση που συνοδεύει τα προϊόντα που διατίθενται, δίδεται από τις Επίσημες Αντιπροσωπείες σύμφωνα με τους όρους που καθορίζουν και αφορούν την χρήση των προϊόντων.