Διεύθυνση:

Γ. Ζερβού 9, Δράμα Τ.Κ. 66 100

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: +30 25210 28028
Email: info@gioelle.gr
Αριθμός ΓΕΜΗ: 051291719000